Website đang trong quá trình hoàn thiện, nếu bạn muốn bổ sung tính năng có thể đăng bài trong mục Góp ý

Bình luận

Tên truyện Thời gian Nội dung
THUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG KẺ THẤT LẠC . TÁC GIẢ : LI NIA
:))
THUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG KẺ THẤT LẠC . TÁC GIẢ : LI NIA
Nhưng đó là Hana :) . Bả đi vs Đen , tím xanh là đẹp
Tu luyện rồi lại trùng sinh - Tác giả: Quét dọn địa phủ
emo
THUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG KẺ THẤT LẠC . TÁC GIẢ : LI NIA
Hết chương 7 ;-;
Anonymous đồ
Kết bạn ở đâu v :v?