Website đang trong quá trình hoàn thiện, nếu bạn muốn bổ sung tính năng có thể đăng bài trong mục Góp ý

Thư giãn - Chém gió

Tâm sự đêm muộn
5 ngày trước · 16

Tâm sự đêm muộn

Ve vẻ vè ve ; cái vè tiên hiệp ,
tiên vương độ kiếp , vợ , bạn lén đâm
Vạn tuế vẫn căm , từ hôn thù lớn
Đùa chút quá trớn , huyết tẩy cả thành
Quăng xương chó tranh , giết người đoạt bảo
Tuyệt tình chứng đạo , đồ sát vợ con
Tu đạo cái lozz :Hợp hoan thải bổ
Luyện độc,luyện cổ : ô nhiễm môi trường
Nhân nhản ngoài đường : đạo thai thánh thể
Chui chạn , ở rể : đại đế , tiên tôn
Tà giáo , ma môn : ngon hơn chính đạo
Ông già đi lại : đại lão , cao nhân
Bừng tỉnh giấc xuân : trọng sinh đô thị
Ngàn năm luyện khí : đánh chết đại năng
Vạn năm 1 ngày: chịch khắp chư thiên
Thỏ đế hệ thống: lặng lẽ tu luyện
Học ngu, học dốt: thì đã là sao. Tiên đế chí cao đã từng vương chải
Cá biệt. Học yếu. Trung bình.
Người đời coi thường chê bai.
Chớ người nghen ghét phỉ nhổ.
Là MA TÔN TẠI THẾ.
Học giỏi. Đổ đạt thành tích cao.
Ấp xã tỉnh huyện người đời khen ngợi.
Người người quý nhân.
Sao mà hiểu được đại đạo trên cao như nào. Suốt đời người nịnh bợ ca tụng khen quen
Ra rồi chủng chỉ shipper. Giao hàng